BitcoMine.Net Forum

BitcoMine.Net Forum - Vietnamese
Kiếm tiền với bpclix

sphoabinh
BPCLIX là một website PTC trả tiền cho bạn khi bạn click xem quảng cáo, giá trị của mỗi quảng cáo là 0.0001 (khá thấp) và có khoảng 20 quảng cáo hàng ngày, tuy nhiên website này lại có một ưu điểm tuyệt vời không cần đầu tư vẫn có thể rút về và min pay rất thấp (0.12) và không bị trừ phí khi rút về paypal

http://thanhnamhoabinh.blogspot.com/2018/03/kiem-tien-voi-bpclix.html

14 March 2018 13:55:43
Standart Member
Cashout: 0 times
Referrals: 8
Total Cashout
0.00000000